Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

2017-11-21

  Gimnazijoje vyko dailės mokytojų respublikinė metodinė- praktinė konferencija „Patirtis, pranašumai, problemos“, kurios iniciatorė šios gimnazijos dailės mokytoja Genia Vaičikauskienė ir mokyklos mokytojų saviraiškos metodinė grupė. Konferencijos tikslas - pasidalinti patirtimi, kaip įgyvendinama vidurinio ugdymo dailės programa ir meninis mokinių parengimas pradinėse klasėse bei ugdoma kūrybiškumo kompetencija reikalinga meninėje kūryboje ir kultūriniame gyvenime.

Kviečiant į konferenciją respublikos dailės mokytojus buvo pasiūlytos analizuoti temos, kuriose turėjo atspindėti planuojamos dailės pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimų veikla, mokinių mokymo metodai, pasidalijimas patirtimi apie kūrybines idėjas organizuojant projektus, renginius, diskutuoti apie aktyvius mokymo metodus, ugdytinių kūrybiškumo ugdymą. Konferencijoje dalyvavo 26 įvairių respublikos mokyklų dailės, neformaliojo ugdymo ir pradinių klasių pedagogai. Dalis mokytojų skaitė pranešimus, kiti pristatė stendinę medžiagą.       Nuotraukos>>>

 

Renginio metu pristatytuose pranešimuose buvo nagrinėjama tema „Šiuolaikinio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“. Šia UPC seminaro medžiaga ir savo patirtimi dalijosi Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos dailės mokytoja Jūratė Pranciliauskienė. Kupiškio menų mokyklos dailės skyriaus mokytojos Rimos Kalinkienės Ritos Laskauskienės, Rimgailės Laskauskaitės pranešimuose buvo pateikti mokinių kūrybiniai darbai, pasižymintys technikų įvairove, originaliu menišku išpildymu. Savo darbe sėkmės kodą atradusi Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė išsamiai papasakojo apie kiaušinių marginimo būdus ir supažindino, kaip tai daroma praktiškai. Nors visiems žinoma technika, bet pasipildė naujomis žiniomis, kurias pademonstravo mokytoja.

Pateikti du projektai „Medžiai“, kuriuos parengė pradinių klasių mokytojai iš skirtingų mokyklų, pademonstravo įvairovę tarp integruojamų dalykų pamokų, pamokų organizavimą įvairiuose kūrybinėse erdvėse.

Šešis pranešimus pateikė bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų   keramikos būrelių vadovai. Kaip organizuoti originalias integruotas pamokas pademonstravo Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja Vida Juškaitė. Stebėjome keramikos pamokų su chemija, matematika, lietuvių kalba fragmentus. Kaip mokinius įjungti į bendrą kūrybinio darbo paruošimą, kuris papuoš Molėtų miestą, diskutavo Molėtų menų mokyklos dailės skyriaus mokytoja Lina Dieninė, pristatydama projektą „Laiškas Lietuvai“. Mokytojus žavėjo ir paruoštos mokinių keramikos darbų parodos iš Biržų mokyklų, Subačiaus gimnazijos jaunųjų keramikų darbai.

Renginio pabaigoje buvo išsakytos mintys, kas konferencijoje buvo naudinga, kuri pateikta medžiaga bei informacija įdomi, reikalinga. Konferencijos refleksijoje priimti sprendimai, kad pedagogai drąsiai naudotų įvairius metodus ir netradicinių pamokų formatus, erdves, o gauta informacija dalintųsi su savo kolegomis, plėtotų iniciatyvą siekiant tinkamiausių būdų meniškai, kūrybiškai asmenybei ugdyti.

Gerai įvertintas konferencijos teorinis ir praktinis reikšmingumas, idėjų pritaikomumas praktikoje, išsakyti siūlymai dažniau naudoti menines edukacines erdves mokinių kūrybiškumui ugdyti.

Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos

dailės mokytoja ekspertė

Genia Vaičikauskienė

Elektroninis dienynas

 

 

 

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6