Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Gimnazijos vizija:

Gimnazija – atvira naujovėms, saugioje aplinkoje ugdanti bendrąsias kompetencijas, bendraujanti ir bendradarbiaujanti institucija.

 

Gimnazijos misija:

Gimnazija teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.

Ugdo laisvą, pilietiškai ir patriotiškai nusiteikusią, kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, pasirengusią savarankiškam ir bendruomeniškam gyvenimui, gebančią prisitaikyti prie kintančios visuomenės.

 

Veiklos prioritetai:

Ugdymo kokybės ir veiksmingumo užtikrinimas.

Veiksminga ir savalaikė pagalba mokiniui.

Patriotinis, pilietinis, tautinis mokinių ugdymas puoselėjant krašto ir gimnazijos tradicijas.

Ugdymo aplinkos modernizavimas.

Lyderystės kultūros formavimas.

 

Strateginiai tikslai:

1. Užtikrinti aukštą ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybę.

2. Formuoti lyderystės kultūrą gimnazijos bendruomenėje.

 

Elektroninis dienynas

 

 

 

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6