Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

2019/2020 mokslo metai prasidėjo rugsėjo 2 d., pamokas 1–4 kl. mokiniai baigia birželio 9 d, 5–8 ir I–III kl. mokiniai – birželio 23 d., IV kl. mokiniai – gegužės 22 d. 

 Vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokslo metai skirstomi pusmečiais. Jų trukmė: 

1-asis pusmetis: rugsėjo 1 d.–sausio 24 d.,

2-asis pusmetis: sausio 27 d.–birželio 9 d. (1–4 kl.), sausio 27 d.–birželio 23 d. (5–8, I–III kl.) , sausio 27 d.–gegužės 22 d. (IV kl.).

Socialinei-pilietinei veiklai 5–8kl. mokiniams per mokslo metus skiriama ne mažiau 10 val., I–II kl. ne mažiau kaip 15 val. Mokinių socialinė-pilietinė veikla organizuojama pagal numatytas socialinės veiklos kryptis, organizavimo principus ir būdus, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais bei socializacijos programomis.

 

Mokiniams atostogos skiriamos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Prasideda        

Baigiasi            

Rudens

2019-10-28

2019-10-31 

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2019-12-23

2020-02-17

2020-01-03    

2020-02-21    

Pavasario (Velykų)

2020-04-14 

 2020-04-17   

     

 

Pamokos pradedamos 8.00 valandą. Pamokų laikas:

pirmoje klasėje -35 minutės;

antroje – dvyliktoje (IV G) klasėse - 45 minutės.

Paskelbus ekstremalią situaciją keliančią pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

 

Pamokų laikas:

1 pam.    8.00 –   8.45

2 pam.    8.55 –   9.40

3 pam.    9.50 – 10.35

4 pam.  11.05 – 11.50

5 pam.  12.05 – 12.50

6 pam.  13.00 – 13.45

7 pam.  13.55 – 14.40

8 pam.  14.50 – 15.35

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6